das verbrechen im hotel
Das Verbrechen im Hotel

Spilvariationer og efterbehandlingsøvelser

Spilvariationer og efterbehandlingsøvelser

Das Verbrechen im Hotel tager afsæt i en mystisk detektivfortælling, hvor grammatik og ordklassernes funktion spiller en helt essentiel rolle. Spillet lægger op til gode klassediskussioner, der kan få grammatikken til at virke mere håndgribelig for eleverne, og derfor har vi også udviklet 10 forslag til spilvariationer og efterbehandlingsøvelser, der kan aktivere elevernes kreativitet og refleksion og dermed højne læringsudbyttet.

Sådan kan I variere spillet:

Differentiér mellem eleverne:
Das Verbrechen im Hotel indeholder grammatikspørgsmål i tre forskellige sværhedsgrader (Kriminalmeister, Kriminalkommissar og Kriminaldirektor). Vi har tilpasset Kriminalmeister til udskolingen, Kriminalkommissar til B-niveau og Kriminaldirektor til A-niveau. Vi ved selvfølgelig, at der er forskel på elever, og de tre sværhedsgrader giver dig derfor også en mulighed for at differentiere mellem eleverne, når du sammensætter grupper/hold og bestemmer, hvilke sværhedsgrader de skal vælge.
Spil på tid: 
Holdene har kun 1 minut til at svare på hvert grammatikspørgsmål. Når de ikke at svare (eller svarer de forkert) inden for det ene minut, får det næste hold i rækken lov til at svare på spørgsmålet.
Spil sammen som klasse:
I lægger en spilleplade i midten af klassen og stiller detektivbrikken i det første rum. Spillet foregår som normalt, men nu spiller klassen på ét samlet hold. Dvs. én ad gangen går eleverne op og rykker brikken hen på et felt og får stillet et spørgsmål. Eleven må gerne få hjælp fra klassekammeraterne til at besvare spørgsmålet. Første gang I rykker ind på en ny region, ser I introduktionsvideoen til denne region i fællesskab (både videoer og spørgsmål vises med klassens projektor).

Efter I har spillet:

Hvad var let/svært/sjovt/underligt?
Sammenhæng mellem hotellets rum og ordklassernes funktion:
Bed eleverne tænke over og forklare, hvordan der er en sammenhæng mellem det, der sker i hotellets rum og funktionen af hhv. substantiver, adjektiver, pronominer, præpositioner og verber. Hvorfor tror de fx, at de skal arbejde med adjektiver i baren? Pronominer på toiletterne? Osv.

Vores idé bag hvert rum kan du se herunder:
Das Hotelzimmer (verber)
Her vågner detektiven omtåget op og kan ikke bevæge sig. Det hænger sammen med ordklassen verber, der typisk bruges til at angive bevægelse og handling.

Das Hotelmuseum (substantiver)
Museet er fyldt med skulpturer, artefakter og alle mulige ting og sager. Det hænger sammen med ordklassen substantiver, der typisk betegner genstande, væsner, begreber og lign.

Der Toilettenraum (pronominer)
Detektiven forsøger at undersøge toiletterne for at finde ud af forbryderens køn. Det hænger sammen med ordklassen pronominer, da disse kan bruges til at angive køn, person og antal. 

Der Theatersaal (kasus)
Her optræder musikeren med en sang om kasus. Rummet visualiserer derfor ikke en ordklasse, men giver eleverne en ørehængende introduktion til nominativ, akkusativ, genitiv og dativ.

Die Bar (adjektiver)
I baren bliver der skruet op for farverne, og alting ser pludselig mere levende ud. Det hænger sammen med ordklassen adjektiver, fordi de typisk bruges til at beskrive ting og dermed gøre sproget mere levende. 

Die Küche (præpositioner)
Her er mordet blevet begået, og detektiven bliver derfor mødt med et værre rod af køkkenting, der er spredt rundt og nu ligger hulter til bulter i køkkenet. Det hænger sammen med ordklassen præpositioner, da disse kan bruges til at beskrive tings placering i forhold til hinanden.
Find på alternative rum eller handlinger til hver ordklasse:
Inddel eleverne i mindre grupper, og lad dem sammen finde på nye handlinger eller rum, der kan afspejle de forskellige grammatiske områder. Hvordan kunne man have illustreret verber på en anden måde? I hotellets træningscenter måske? Eller hvad med adjektiver? Kunne de måske have været illustreret bedre i teatersalen? Lad hver gruppe præsentere deres idé for resten af klassen, og diskutér i fællesskab, om deres idé er dækkende for ordklassens funktion.
Spil “hvem er hvem” med billederne af hotellets ansatte:
Inddel eleverne i mindre grupper, og bed dem om at lægge billederne af hotellets ansatte i en bunke i midten med billedsiden nedad. Én elev trækker en person og gemmer kortet for de andre. Eleven er nu denne person. De andre elever skal nu gætte, hvem eleven er ved fx at spørge “Hast du rote Haare?”, “Trägst du Handshuhe?” osv.
Oversæt kasussangen:
Inddel eleverne i syv grupper, og giv dem hver et vers fra kasussangen (du finder sangteksten inkl. noder HER). Kun én gruppe får omkvædet. De skal nu oversætte deres udleverede tekststykker til dansk. Grupperne læser deres oversættelse op for klassen i den rækkefølge, som de optræder i sangen.
Syng kasussangen fælles:
Afspil sangen fælles for klassen, og bed alle elever om at synge med, så godt de kan (du finder sangteksten inkl. noder HER). Måske har nogle modige elever et bud på en dans til omkvædet?
Fra semantisk ordklasseøvelse til sætningsanalyse:
Bed eleverne om at finde på substantiver, verber og adjektiver, der passer til krimigenren (fx Mörder, umbringen, unheimlich). Skriv 10 ord fra hver ordklasse op på tavlen. Eleverne skal nu sammen med sidemanden danne kreative sætninger med brug af disse ordklasser. De må gerne bruge flere ord og andre ordklasser, så længe hver sætning som minimum indeholder et substantiv, et verbum og et adjektiv fra tavlen. Udvælg de fire bedste eller sjoveste sætninger, og skriv dem op på tavlen. Undersøg nu i fællesskab sætningerne på tavlen. Bed eleverne om at kategorisere alle ordklasserne og at analysere sætningens syntaks.
Kreativ skriftlig opgave: Opfind et nyt rum på hotellet
Sæt hver elev til at skrive ca. 200 ord, hvor de beskriver et helt nyt rum på hotellet, der har en anden grammatisk funktion end dem i spillet. På den måde kan de få lov til at være kreative, mens de skal opfinde et rum, hvor handlingen og omgivelserne afspejler et grammatisk område som fx adverbier, konjunktioner, numeralier, tegnsætning eller ordstilling.

Elevernes opgaver kan tælle som skriftlige afleveringer, og I kan efterfølgende arbejde funktionelt med grammatikken ud fra elevernes egen tekstproduktion. Bed fx eleverne om at finde substantiver i deres tekst, at bøje alle adjektiverne eller at omskrive alle verber til datid osv.

Bestil klassesæt

Bestil klassesæt

Bestil klassesæt

Bestil klassesæt

Bestil klassesæt

Bestil et klassesæt til din skole.
Køb nu