das verbrechen im hotel
Regler

Opsætning og regler

Opsætning

Herunder præsenteres spillets regler. Et regelhæfte medfølger i alle spilæsker.
Hold
Das Verbrechen im Hotel kan spilles af 2-6 personer. Spillerne inddeles i 2 hold.
Sværhedsgrader
Kriminalmeister (anbefales til elever i udskolingen)
Spørgsmål i denne kategori indeholder simple tekster med mange gloser. Der er ingen præpositioner, der kan styre både akkusativ og dativ samt ingen krav til bøjning af adjektiver. Desuden er der til alle spørgsmål lavet hints, som eleverne kan finde i grammatikhjælpehæftet.

Kriminalkommissar (anbefales til øvede elever i udskolingen og B-niveau i gymnasiet)
Spørgsmål i denne kategori indeholder korte tekster med mange gloser. Der optræder ingen præpositioner, der kan styre både akkusativ og dativ, men eleverne forventes at kunne bøje adjektiver vha. valgmuligheder. Der er ingen hints.

Kriminaldirektor (anbefales til A-niveau gymnasiet)
Spørgsmål i denne kategori indeholder længere tekster og færre gloser ift. de øvrige sværhedsgrader. Eleverne forventes at kunne bøje adjektiver uden valgmuligheder og at kunne vurdere brugen af præpositioner, der kan styre både akkusativ og dativ. Eleverne forventes at have temmelig godt styr på sætningsanalyse og kasus.
Indhold i hver spilæske
1 grammatikhjælpehjæfte

1 glosehæfte

1 regelhæfte

1 terning

1 detektiv-brik

3 kortpakker med spørgsmål i forskellige sværhedsgrader:
- grøn (Kriminalmeister)
- gul (Kriminalkommissar)
- rød (Kriminaldirektor)

1 kortpakke med 3 sæt ledetråde og 6 billeder af mistænkte: Hinweiskarten

Spilmekanik

Sørg for, at I har en telefon, computer eller tablet samt internetforbindelse. Tag én pakke med spørgsmålskort: Kriminalmeister, Kriminalkommissar eller Kriminaldirektor. Jeres lærer bestemmer, hvilken sværhedsgrad I skal spille med.
Kort
Sortér kortene i følgende kategorier: 

1. Verben
2. Substantive und Artikel
3. Pronomen
4. Kasus
5. Adjektive
6. Präpositionen
7. Afslutningsvideo

Placér kortbunkerne med billedkortet øverst ud for de respektive tal på spillepladen.
Sværdhedsgrad
Vælg, om I ønsker at spille med de røde, grønne eller blå Hinweiskarten. Find den rigtige farve, og læg resten tilbage i pakken. Farverne på Hinweiskarten symboliserer ikke forskellige sværhedsgrader – de gør det blot muligt at spille Das Verbrechen im Hotel flere gange med forskellige ledetråde og forbrydere.
Ledetråde
Tag pakken med ledetråde (Hinweiskarten), og placér personkortene på en række over spillepladen, så I altid har et overblik over de mistænkte.

Placér bunken med Hinweiskarten (med bagsiden opad) ved siden af kortene med de 6 mistænkte.
Spillebrik
Placér detektiv-brikken i rum nr. 1.

Sådan spiller I

Det hold, der sidst har besøgt et hotel, starter.
Introduktionsvideo
Scan QR-koden på bagsiden af billedkortet markeret med et 1-tal, og se videoen.
trin 1

Det første hold kaster terningen og trækker et spørgsmålskort med et ikon (øverst på kortet), der matcher ikonet på terningen.
Grammatik
Kommunikation
Kultur
Læs spørgsmålet højt, og bliv enige om et svar. Svarer I rigtigt, må I trække en ledetråd (Hinweiskarte). Ledetråden skal I gemme til sidst, hvor I skal gætte på forbryderen.
trin 2
Det andet hold kaster nu terningen og trækker et spørgsmålskort på helt samme måde.
trin 3
Når holdene har besvaret et spørgsmål hver, rykker begge hold videre til rum 2 (uanset om man svarer rigtigt eller forkert).
trin 4
Scan QR-koden på bagsiden af billedkortet markeret med et 2-tal. Se videoen, og gennemfør én tur pr. hold, inden I rykker videre til rum 3.
trin 5
Spillet fortsætter på denne måde, indtil begge hold har besvaret et spørgsmål i de første 6 rum og slutteligt står i det 7. og sidste rum.

Spillets afslutning

Scan QR-koden på det sidste billedkort markeret med et 7-tal. I skal nu allesammen samarbejde om at finde den rigtige forbryder ud af de mistænkte. Kig på jeres Hinweiskarten, og diskutér på tysk, hvilken forbryder der passer på beskrivelserne.

Vælg på skærmen den farve ledetråde, I har spillet med, og udpeg jeres mistænkte. Den rigtige morder bliver nu afsløret.
Hvem har vundet?
Hvis I finder og fanger den rigtige forbryder, har I i fællesskab vundet Das Verbrechen im Hotel. Tillykke! Det gode har sejret, og Berlin kan igen sove trygt. Og til det hold, der samlede flest ledetråde: Klap jer selv på skulderen – I fortjener ekstra anerkendelse.
I opklarede ikke forbrydelsen
Hvis I ikke opklarer forbrydelsen, har I skuffet jeres øverstkommanderende. Desværre! Aflevér venligst jeres skilt og våben, når I vender tilbage til stationen.

Bestil klassesæt

Bestil klassesæt

Bestil klassesæt

Bestil klassesæt

Bestil klassesæt

Bestil et klassesæt til din skole.
Køb nu