das verbrechen im hotel
didaktik og lærerguide

Til læreren

Das verbrechen im hotel i undervisningen

Med Das Verbrechen im Hotel får dine elever mulighed for at arbejde med tysk sprog og grammatik i en ny og spændende kontekst. I spillet skal eleverne opklare et mystisk mord, og for at finde forbryderen skal holdene kommunikere på tysk og sammen bruge deres sproglige og kulturelle viden i praksis.
Kombinationen af visuel historiefortælling og opgaver i grammatik, kommunikation og kultur får elevernes faglighed i spil på en sjov måde, mens de samarbejder om at løse mysteriet på Hotel Krüger & Jäger. Das Verbrechen im Hotel har tre forskellige sværhedsgrader, hvilket gør spillet oplagt til differentiering. Spørgsmålene spænder bredt og dækker væsentlige læringsmål inden for sprog og sprogbrug i tyskfaget. Spillet har genspilningsværdi, da man kan spille med tre forskellige sæt af ledetråde og tilhørende forbrydere, og eleverne kan således spille spillet tre gange uden at kende løsningen.

Sværhedsgrader

I hver spilæske er der tre pakker med spørgsmålskort i forskellige sværhedsgrader, og det er derfor vigtigt, at du vælger den sværhedsgrad, der passer til netop dine elever. Du kan få et overblik over de væsentligste forskelle herunder:
Til læreren

Spillets gang

1

Hold

Vi anbefaler to hold pr. brætspil. Inddel derfor eleverne i hold af to-tre personer, og giv hvert andet hold et brætspil. Se videoen “Sådan spiller I” i fællesskab. Du fortæller grupperne af hold, hvilken sværhedsgrad de skal spille, og evt. hvilken farve ledetråde de skal bruge, inden de sendes ud for at spille (farverne på ledetrådene symboliserer ikke forskellige sværhedsgrader, men gør det muligt at spille Das Verbrechen im Hotel flere gange med forskellige forbrydere).
2

Kort

Eleverne stiller detektiv-brikken i rum 1, placerer Hinweiskarten og personkort over spillepladen og lægger spørgsmålskortene i bunker ud for de respektive tal på spillepladen. De skal nu bevæge sig samlet fra rum 1-7. Hver gang de går ind i et nyt rum, skal de se en video, som de finder på bagsiden af rummets tilhørende billedkort (alle billedkort er ligesom rummene markeret med tallene 1-7).
3

Terning

I hvert rum skal de to hold kaste terningen én gang hver og besvare et spørgsmålskort, der matcher ikonet på terningen:
Grammatik
Kommunikation
Kultur
Svarer de rigtigt, må de tage en ledetråd (Hinweiskarte), som de skal gemme til sidst, hvor de skal gætte forbryderen.
4

Slutning

Når eleverne har været alle rum igennem, skal de på tysk diskutere, hvilken forbryder der passer på ledetrådenes beskrivelser og blive enige om, hvem morderen er. Når de scanner QR-koden på kort 7, bliver de bedt om at angive, hvilken farve ledetråde de har spillet med, hvorefter de skal udpege den mistænkte. Efterfølgende vises den rigtige forbryder på skærmen.
5

Efterbehandling

Det tager ca. 45-60 min at gennemføre spillet, og når eleverne har opklaret forbrydelsen, kan I samle op på spillet i fællesskab. I plenum kan I fx tale på tysk om, hvilke forbrydere de gættede på, og hvad der var svært/sjovt/underligt ved spillet. Skulle nogle grupper blive færdige før andre, kan du med fordel sætte dem til at arbejde med en af efterbehandlingsøvelserne.
Anvendelsesorienteret grammatik

Forskning i undervisning og spilpædagogik har vist, at inddragelse af spilelementer i undervisningen kan øge elevers motivation for at deltage i undervisningen og forbedre den generelle trivsel i klassen. Et forskningsprojekt har bl.a. påvist, at brugen af spil i undervisningen fungerer som en god afveksling, der kan styrke elevernes hukommelse og læringsudbytte (kilder: folkeskolen.dk, sætskolenispil.dk) Vi ved, at elever har de bedste forudsætninger for at lære, når de føler sig motiveret til at deltage, når de repeterer deres viden, og når de får mulighed for at anvende den i praksis. Disse forudsætninger har fungeret som målsætninger i udviklingen af læringsspillet Das Verbrechen im Hotel, hvor eleverne i et spændende univers skal samarbejde med hinanden, mens de træner deres sprogkundskaber og grammatiske viden. Motivationen højnes via historiefortællingen og det fokuserede samarbejde, mens de varierede sproglige opgaver giver eleverne rig mulighed for at træne og repetere deres tyskkundskaber. Det er essentielt for opgaveløsningen, at eleverne kommunikerer med hinanden, og på den måde går deres kommunikative evner samt grammatiske forståelse og kulturelle viden op i en højere enhed. Opgaverne består bl.a. i at arbejde med kasus, sætningsanalyse og ordklassernes bøjningsformer samt i at besvare spørgsmål om tysk kultur og i at kommunikere ud fra konkrete situationsbeskrivelser. Spillet kan således bruges til at give eleverne mulighed for at bruge deres oparbejdede tysksproglige viden i en relevant sammenhæng, mens de kan få et indtryk af deres individuelle faglige niveau. En basal forudgående viden om tysk grammatik er en fordel for at gennemføre spillet, og derfor er spillet især oplagt til repetition. Spillet kræver ikke adgang til minlæring.dk, men det kan være anvendeligt i samspil med TYSKGRAM Basis eller TYSKGRAM Udskoling. Særligt de grammatiske spørgsmål kan nemlig bruges som afsæt til videre arbejde med de relevante grammatiske områder på Minlæring.

Bestil klassesæt

Bestil klassesæt

Bestil klassesæt

Bestil klassesæt

Bestil klassesæt

Bestil et klassesæt til din skole.
Køb nu